Nepali Movie – Darpan Chhaya 2 (2017)

Posted on February 11, 2018

Introducing : Pushpall, Sahara , Shraddha , Firoj , sher bahadur , jeevan , suman , tufan , roshni , Sarina .
Supported by- Saroj khannal, B.S Rana , sher bahadur, RB katuwal
Music director : Ranjit Singh Gazmer , Chandan lomjel
Singer – Rajesh payal , Melina rai , Ashok dhamala , karma gyaljen , shiva pariyar

Full Movie

Source: YouTube

Arranger / recordist – Bikram Karki
Choreographer – Chhedup lama
Dress designer – Lycra boutique (sabina Maharjan)
Cinematographer- Rameshwor Karki
Editor – Bharati ghimirey /Prakash Baraily