Nepali Movie – Ajambari Maya

Posted on January 3, 2018

Nepali Movie Ajambari Maya
Cast – Dhiren Sakay/Niruta Sing/Uttam Pradhan/Basundhara Bhusal/Mohan Mishra
Guest Artist – Karishma Manandhar
Chef Ass. Director – Pradip Shrestah
Editing – Tara Thapa Kimbe
Screen Play/ Dialogue – Shuraj Subba Nalbo
Dance Director – Shanta Nepali/Kamal Rai/Puranam Rai

Full Movie

Source:YouTube/AB Pictures Farm

Music – Shamvujit Baskota
DOP – Murari Thakur
Co-Producer – Krisha Piya/Nishom Piya
Producer – Niranjan Vasu/Soni Shrestha (piya)
Story/Song/Director – Deepak Shrestha