Pinjada Back Again (2017) || Official Trailer | Nikhil Upreti,Sara Shirpaili

Posted on December 12, 2017

Starting: Nikhil Upreti,Sara Shirpaili,Sushmita KC, Pukar Bhattarai,Jack Shrestha, Kushagraha Bhattarai
Sound & Mixing: Mukesh Shah
Production Design: Kumar Silwal
VFX: Akki Sharma,Satyam Rana,Sudeep Achrya, Shree Krishana Shrestha
Color Greading: Manoranjan Shrestha
Camera: Saurav Lama
Edit: Banish Shah/Milan Shrestha
Story: Maunata Shrestha

Full Trailer

Source: YouTube

Action: Himal KC
Co. producer: Ramesh Subedi/Baburaja Singh
Ex. Producer: Basanta Sharma/Sushant Shrestha
Producer: Rohit puri,Gobinda Gaira,Chandra Bahadur Kshetri Direction: Himal KC Om Sai Maulakalika Cine Arts Association with Om Sai Bhakta Movie Presents PINJADA Back Again
Presenter : Shreeram Baral