Nepali Movie – Eauta Saathi (2017)

Posted on September 2, 2017

New Nepali Movie -“Eauta Saathi” Full Movie || Latest Nepali Movie 2017 || Nepali Movie
R.C.S. Films Production Pvt.Ltd
Movie “Eauta Saathi”
Cast : Salon Basnet, Anu Shah , Rista Basnet , John Tamang,Jarji Khadgi, Shisir bhandari , Karishma Shrestha
Music: Tanka Budathol
Score : Ramji Lamichhane
Vfx: Gautam Raj Khadka
Colour Correction : Manoranjan Shrestha

Full Movie

Source: YouTube

Action : Rajendra Khadgi
Cinematographer : Suman Tandukar , Ganesh Kumar Shrestha
Writer : Sushil Pangeni
Editor : Suraj Shrestha
Executive Producer : Kishor Rumba
Producer : Ram Chaandra Khanal (RC)
Director : Laxman Subedi