Nepali Movie – Bhaag Saani Bhaag (2016)

Posted on May 3, 2017

Movie : Bhag Sani Bhag
Director : Naval Nepal
Presentation of Bishnu Chapagain
Executive Producer : Chetan Sapkota
Producer : Sahadev Gautam and Bilol Pokharel
Choreographer : kabiraj Gahatraj
Featuring : Keki Adhikari, Saroj Khanal, Jeevan Luitel, Ramesh Upreti, Sabin Shrestha, Priyanka Karki, Rabindra Khadka

Full Episode

Source: YouTube

Movie : Bhag Sani Bhag
Director : Naval Nepal
Presentation of Bishnu Chapagain
Executive Producer : Chetan Sapkota
Producer : Sahadev Gautam and Bilol Pokharel
Choreographer : kabiraj Gahatraj
Featuring : Keki Adhikari, Saroj Khanal, Jeevan Luitel, Ramesh Upreti Sabin Shrestha Priyanka Karki Rabindra Khadka