Nepali Movie – Atit

Posted on May 16, 2017

Presented by : AB PICTURES FARM PVT.LTD ( ab digital tv)
artist : bina budathoki , saroj khanal ,rupa rana ,madan das shrestha ,rajendra shrestha,rajendra bajracharya,sikha malla,sita karki and ather
singer : madan krishna shrestha sukmit gurung ,kumar kanchha,manila lama

Video: Youtube

fight : n .b maharjan | dance : kamal rai | editing : birendra karki |camera : m.s maikal | diolgue :gajendra chitrakar | producer : R.p shrestha | DIRECTOR :S.B Thapa