Chori Chori Maya Laye By Pramod Kharel

Posted on May 12, 2017

Focust Out Entertainment Presents!
Song Title : Chori Chori Maya Laye
Vocal : Pramod Kharel
Lyrics : Kishor Kumar Sharma (Marasheni)
Music/Arranger : Rajesh Kumar Shrestha
Audio : Music Park
Special Thanks : Simon Thapa, Ashok Pahari, Manju Gautam (Sharma)
Direction : Laxu Gautam

Full Episode

Source: YouTube

Camera : Pandey
Choreographer : Bibhav Pariyar (Michael)
Editor : Avinash DC
Model : Harshit Reejan, Sanju
© Highlights Nepal Pvt. Ltd.