Nepali Movie – Upakar

Posted on March 13, 2015

Nepali Movie – Upakar
Cast: Rajesh Hamal, Shree Krishna Shrestha, Karishma Manandhar, Niruta Singh, Mithila Sharma,Tika Pahadi,Laxmi Giri,Shiva Hari Poudel,

Part 1

Part 2


Part 3

Shekhar Koirala presents Om production Pvt. Ltd. Nepali Movie – Upakar.
Director: Kishor Rana & Story : Laxminath Sharma
Cast: Rajesh Hamal, Karishma Manandhar, SHree Krishna Shrestha, Niruta Singh, Mithila Sharma,Tika Pahadi,Laxmi Giri,Shiva Hari Poudel,
Action: Rajendra Khadgi
Music: Ranjeet Gajmer & Choreograph by Basanta Shrestha
Producer: Mrs Sabitri Koirala