Jire Khursani – Feb 23, 2015 (Repeated)

Posted on February 23, 2015

आज जिरे खुर्सानीको नयाँ सृंखला प्रसारण भएन l हामीले केहि पुराना भागहरु यहाँ राखेका छौँ l