Nepali Movie – Milan

Posted on January 16, 2015

Featuring : Shiva Shrestha, Karishma Manandhar, Melina Manandhar, Shushil Rayamajhi, Ashok Sharma, Tika Pahari, Rabi Shah, Brajesh Khanal, Mohan Niraula, Suman Aakash, Saranga Shrestha
Produced by : Sudev Pokhrel
Direction : Lakshminath Sharma

Video: Music Nepal Youtube