Nepali Movie – Yestai Hunchha Pirati

Posted on August 21, 2014

Nepali Movie – Yestai Hunchha Pirati
Directed by Sagar Dhungel
Starring: Shree Krishna Shrestha, Melina Manandhar, Shyam Shrestha, Sajja Mainali


Video Source: Youtube/Sairam Pictures

Yastai Hunchha Pirati is a Nepali Movie directed and produced by Sagar Dhungel himself. This movie stars: Shree Krishna Shrestha, Melina Manandhar, Shyam Shrestha, Sajja Mainali, Laxman Jung Thapa, Bishow Basnet, Krishna Malla, Mukunda Shrestha, Ramesh Budhathoki, Gopal Raj Mainali, Khem Sharma, and more. Yestai Hunchha Pirati is a debut movie of Sajja Mainali. Sajja Mainali is a daughter of popular Nepali comedian Gopal Raj Mainali.